Under måttot:

BRUKA SKOGEN,
INTE FÖRBRUKA DEN

bedriver Lars-Olof Lundgren hästföretag med olika inriktning på gården Lillberget i Blåsmark.


Lars-Olof har under åren haft väldigt intressanta och skiftande uppdrag. Främst handlar det om skogsbruk; han avverkar skog och kör fram den på marker där maskiner inte kunnat ta sig fram. Hans ekipage är även lämpligt för tätortsnära skogar där avverkningen bör ske väldigt skonsamt.

Han har skjutsat Kung Karl XVI Gustav och drottning Silvia, tillsammans med dåvarande landshövdingen Björn Rosengren med fru, på sitt besök i Luleå.

April 2010 fick Lars-Olof besök av ”Mustaschkampen” med herrarna Gert Fylking och Robert Aschberg.

Åtskilliga utländska besökare har fått ”hästtransfer” på fina skogsvägar från Kallax flygplats till Hotell Nordkalotten, med släde på vintern och vagn på sommaren. Som mest har det varit 16 ekipage som skjutsat.

De som bokar Brudkörningar och Studentbaler får åka i Lars-Olofs fina Viktoriavagn.

Slädturer till Grillkåtan med mat och dryck är uppskattade evenemang för upp till 18 gäster.

Numera är Lars-Olof även med i ledningsgruppen för körutbildningen på Strömsholm.


Läs mer om vad vi har att erbjuda under fliken "Tjänster".

Ring och boka!

LO Lundgrens Hästskjutsar 070 -33 80 787 
larsolov.lundgren1@gmail.com

Detta är en av alla händelser på Lillberget.

Klicka på pilen för att se fler händelser och läsa mer!

Västra vägen 104, 94492 Blåsmark, Telefon: 070 -33 80 787, E-post: larsolov.lundgren1@gmail.com